Dokumenti i certifikati

Naša predanost kvaliteti, zaštiti okoliša i zaštiti na radu

Popis relevantnih dokumenata koji potvrđuju našu predanost kvaliteti, zaštiti okoliša i zaštiti na radu. Ovdje su neki od ključnih dokumenata koje možete preuzeti i pregledati:

  1. Certifikat sustava upravljanja kvalitetom: Naš certifikat sustava upravljanja kvalitetom potvrđuje da primjenjujemo i održavamo visoke standarde u procesima proizvodnje, isporuke i podrške našim klijentima. Ovaj certifikat jamči da naši proizvodi i usluge udovoljavaju strogim zahtjevima kvalitete i kontrole.

  2. Certifikat sustava upravljanja okolišem: Certifikat sustava upravljanja okolišem svjedoči o našem posvećenju očuvanju okoliša. Implementiranjem ovog sustava upravljanja, aktivno radimo na smanjenju negativnog utjecaja na okoliš, promičemo održivost i brinemo o zaštiti prirodnih resursa.

  3. Certifikat sustava upravljanja zaštitom na radu i zdravljem: Naš certifikat sustava upravljanja zaštitom na radu i zdravljem potvrđuje našu predanost osiguravanju sigurnih i zdravih uvjeta rada za naše zaposlenike. Ovaj certifikat svjedoči o našim naporima u prevenciji ozljeda i bolesti na radnom mjestu, promicanju sigurnosnih standarda i kontinuiranom poboljšanju radnih uvjeta.

Certifikati
Scroll to Top